ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

    วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นายชาญยศ คำยวง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมให้การต้อนรับนายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอดอยสะเก็ด และคณะ รับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่