การวิจัยพันธุ์ข้าวเหนียวที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่


    โรงเรียนเทพศิรินทร์เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการวิจัยพันธุ์ข้าวเหนียวที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

    วันที่ 28 กันยายน 2565 นายนิพนธ์  บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่มอบหมายให้ นางสาวอาทิตยา  ยอดใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ต้อนรับคณะอาจารย์จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการวิจัยพันธุ์ข้าวเหนียว เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป