จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2565


    ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2565

    วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2565 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบมาจนถึงปัจจุบัน