กิจกรรมพัฒนาศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ และแปลงทดลองและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ดงหลักหมื่น


    นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ และแปลงทดลองและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ดงหลักหมื่น

    วันที่ 6 กันยายน 2565 นายนิพนธ์  บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง และแปลงทดลองและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ดงหลักหมื่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่