ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ


    รับฟังความคิดเห็น เพื่อร่วมเสนอแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

    วันที่ 1 กันยายน 2565 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่มอบหมายให้ นางพิชชาทร  เรืองเดช ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และรับฟังความคิดเห็น เพื่อร่วมเสนอแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่