***ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่*** เรื่อง เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์หลัก ฤดูนาปี 2564 ที่เหลือจากการจัดสรร


    เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์หลัก ฤดูนาปี 2564 ที่เหลือจากการจัดสรร

   

***ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่***
เรื่อง เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์หลัก ฤดูนาปี 2564 ที่เหลือจากการจัดสรร 1.พันธุ์สันป่าตอง 1 จำนวน 13,640 กิโลกรัม (ราคากิโลกรัมละ 27 บาท) 2.พันธุ์กข6 จำนวน 3,020 กิโลกรัม (ราคากิโลกรัมละ 27 บาท ) 3.พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 4,040 กิโลกรัม (ราคากิโลกรัมละ 31 บาท) …..บรรจุกระสอบละ 20 กิโลกรัม…. สามารถโทรสั่งจองได้ตั้งเเต่วันที่ “17 พฤษภาคม 2565” เป็นต้นไป จนกว่าของจะหมด หมายเลขโทรศัพท์ 053311334 ต่อ 114 (ภายในเวลาราชการเท่านั้น) รับเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ในวันเวลาราชการ ตั้งเเต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป