ข่าวสารและกิจกรรม


Sample project image

ผู้แทนกรมการข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมติดตามการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรี

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 ผู้แทนกรมการข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมติดตามการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) และคณะ ณ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-09-16 22:06:57

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานข้าราชการ ”เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและโปสเตอร์ “ ในการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว พ.ศ. 2566

วันที่ 12-14 กันยายน 2566 นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานข้าราชการ ”เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและโปสเตอร์ “ ในการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอานนท์ นนทรีย์ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน พร้อมทั้งมอบนโยบาย และทิศทางการทำงานของกองวิจัยแและพัฒนาข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-09-13 16:26:51

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ พร้อมทั้งข้าราชการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่9/2566

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ พร้อมทั้งข้าราชการ เข้าร่วมประชุมประจำ เดือนกันยายน ครั้งที่9/2566 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-09-08 14:56:59

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

วันที่ 4-6 กันยายน 2566 นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายณัฐชัย ชัยลังกา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 โดยมี นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-09-08 14:54:37

อ่านต่อ...