ข่าวสารและกิจกรรม


Sample project image

ประชุมข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ประชุมข้าราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-12-02 20:06:19

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม นาปันสุข เกี่ยวข้าวเพื่อแผ่นดิน สืบสานศาสตร์ สร้างสัมพันธ์

ศวข.ชม. เข้าร่วมกิจกรรมนาปันสุข เกี่ยวข้าวเพื่อแผ่นดินฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-12-02 19:58:30

อ่านต่อ...
Sample project image

รองอธิบดี นนทิชา วรรณสว่าง เยี่ยมเยือนกลุ่มเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนดอยหล่อ

รอง อธก.นนทิชา เข้าเยี่ยม ศขช.ดอยหล่อ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-12-01 21:16:36

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าว ในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10

ผอ.ศวข.ชม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-12-01 18:31:49

อ่านต่อ...