ข่าวสารและกิจกรรม


Sample project image

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์ วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นายชาญยศ คำยวง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-05-17 15:43:32

อ่านต่อ...
Sample project image

***ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่*** เรื่อง เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์หลัก ฤดูนาปี 2564 ที่เหลือจากการจัดสรร

เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์หลัก ฤดูนาปี 2564 ที่เหลือจากการจัดสรร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-05-06 13:37:19

อ่านต่อ...
Sample project image

นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ร่วมสักการะบูชาศาลเจ้าพ่อ ศาลเจ้าแม่ ศาลพระแม่โพสพ และศาลเจ้าที่

ร่วมสักการะบูชาศาลเจ้าพ่อ ศาลเจ้าแม่ ศาลพระแม่โพสพ และศาลเจ้าที่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-04-22 10:06:19

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมเผ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้า โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้า โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-03-30 16:06:00

อ่านต่อ...

เอกสารเผยแพร่


ข่าวประชาสัมพันธ์