ข่าวสารและกิจกรรม


Sample project image

จัดเวทีชุมชน ติดตามผลการดำเนินงาน จัดทำทะเบียนและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2021-07-15 12:30:44

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2021-07-15 12:25:08

อ่านต่อ...
Sample project image

ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือก พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจติดตามงานของสารวัตรข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2021-07-13 11:44:35

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2021-07-13 10:51:35

อ่านต่อ...

เอกสารเผยแพร่


ข่าวประชาสัมพันธ์