ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2022-03-31 10:28:31    38     7 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2022-02-08 15:48:04    45     4 

รายงานการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-12-13 16:11:45    84     5 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-12-01 14:37:43    66     2 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-08-30 16:25:57    131     0