ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2022-11-28 15:10:20    7     3 

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2022-11-24 20:19:34    10     2 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2022-11-16 09:11:03    21     9 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2022-11-02 14:08:28    24     9 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2022-10-20 09:51:26    49     31 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2022-09-29 09:51:56    28     11 

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดฯ และวัสดุเสื่อมสภาพ ปี2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2022-09-28 15:23:09    70     34 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2022-05-30 14:02:23    30     1 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2022-03-31 10:28:31    92     10 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2022-02-08 15:48:04    88     8 

รายงานการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-12-13 16:11:45    134     5 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-12-01 14:37:43    99     2 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-08-30 16:25:57    170     0