รายงาน สขร.1


รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-07 10:57:43    2     0 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-07 10:55:42    4     0 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-07 10:53:54    2     0 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-07 10:52:16    2     0 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-07 10:50:52    2     0 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-07 10:46:29    2     0 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-07 10:44:44    5     1 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-07 10:42:41    2     0