รายงาน สขร.1


รายงานสรุปแผน สขร.1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2022-01-25 08:45:16    42     3 

รายงานสรุปแผน สขร.1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-12-22 13:19:21    64     2 

รายงานสรุปแผน สขร.1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-10-04 12:22:40    98     0 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-08-05 10:29:14    47     0 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-07 10:57:43    46     0 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-07 10:55:42    75     0 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-07 10:53:54    68     0 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-07 10:52:16    65     0 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-07 10:50:52    61     0 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-07 10:46:29    75     0 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-07 10:44:44    67     1 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-07 10:42:41    67     0