รายงาน สขร.1


รายงานสรุปแผน สขร.1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2022-01-25 08:45:16    82     7 

รายงานสรุปแผน สขร.1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-12-22 13:19:21    100     2 

รายงานสรุปแผน สขร.1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-10-04 12:22:40    130     0 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-08-05 10:29:14    72     0 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-07 10:57:43    78     0 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-07 10:55:42    108     0 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-07 10:53:54    106     0 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-07 10:52:16    103     0 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-07 10:50:52    94     0 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-07 10:46:29    110     0 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-07 10:44:44    101     1 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-07 10:42:41    107     0