งบทดลองการเบิกจ่าย


รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายปี 2564

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายปี

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-10-12 10:33:24    28     0 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม 2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-10-04 10:24:46    33     1 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-08-20 16:13:48    41     1 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-08-20 16:12:58    40     0 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-08-20 16:12:10    39     0 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-08-20 16:11:09    43     0 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-08-20 16:10:20    41     0 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-08-20 16:09:24    38     0 

รายงานงบทอลองเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2564

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-08-20 15:56:53    40     0 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2563

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-07 10:26:27    56     1 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2563

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-07 10:25:15    46     0 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2563

-

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-07-06 20:21:12    53     0