งบทดลองการเบิกจ่าย


รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายปี 2565

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายปี

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2022-10-28 11:42:37    97     16 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายปี 2564

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายปี

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-10-12 10:33:24    85     7 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม 2564

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-10-04 10:24:46    76     1 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2564

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-08-20 16:13:48    93     2 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 2564

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-08-20 16:12:58    84     0 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2564

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-08-20 16:12:10    87     0 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2564

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2021-08-20 16:11:09    87     0