ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมของส่วนราชการ งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566

เข้าร่วมงานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-01-17 22:05:41

อ่านต่อ...
1