ข่าวสารและกิจกรรม


ผู้แทนกรมการข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมติดตามการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรี

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 ผู้แทนกรมการข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมติดตามการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) และคณะ ณ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-09-16 22:06:57

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานข้าราชการ ”เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและโปสเตอร์ “ ในการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว พ.ศ. 2566

วันที่ 12-14 กันยายน 2566 นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานข้าราชการ ”เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและโปสเตอร์ “ ในการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอานนท์ นนทรีย์ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน พร้อมทั้งมอบนโยบาย และทิศทางการทำงานของกองวิจัยแและพัฒนาข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-09-13 16:26:51

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ พร้อมทั้งข้าราชการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่9/2566

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ พร้อมทั้งข้าราชการ เข้าร่วมประชุมประจำ เดือนกันยายน ครั้งที่9/2566 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-09-08 14:56:59

อ่านต่อ...

เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

วันที่ 4-6 กันยายน 2566 นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายณัฐชัย ชัยลังกา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 โดยมี นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-09-08 14:54:37

อ่านต่อ...

เข้าร่วมการประชุมหัวส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กันยายน 2566

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางณัฐฐินันท์ ทองทรัพย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมหัวส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยมี นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานการประชุม ณ อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-09-05 15:20:37

อ่านต่อ...

เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์หลักฤดูนาปรัง 2566 และวางแผนการผลิต ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา คำวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวภัทรมน มหุวรรณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์หลักฤดูนาปรัง 2566 และวางแผนการผลิต ปีงบประมาณ 2567 ณ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-09-01 22:05:37

อ่านต่อ...

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเกษตรกรระดับ Developing Farmer ให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2566 นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายณัฐชัย ชัยลังกา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเกษตรกรระดับ Developing Farmer ให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักสูตร "การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการผลิตข้าวตามคุณสมบัติของการเป็น Smart Farmer" โดยมีเกษตรเข้าร่วมรับการอบรม จำนวณ 6 ราย ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-09-01 22:03:56

อ่านต่อ...

เข้าร่วมการประชุมหัวส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2566

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพิชชาทร เรืองเดช นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหัวส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2566 โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช , นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ และนายชัชวาล ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวาระที่เกี่ยวข้องกับกรมการข้าว ได้แก่การขับเคลื่อนเชียงใหม่ BCG ข้าวในทุกระบบการผลิตข้าว เพื่อใช้ประโยชน์จากการผลิตได้อย่างยั่งยืนและคุ้มค่าโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำร่องการนำ BCG ข้าวมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-08-30 13:01:23

อ่านต่อ...

ส่งมอบปัจจัยสนับสนุนการผลิตข้าว กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายอภิชาติ ทิพย์ชะ และนางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย เจ้าหน้าที่โครงการ กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งมอบปัจจัยสนับสนุนการผลิตข้าว กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว และเพิ่มผลผลิตข้าว ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2566 ณ แปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 11 กลุ่ม ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-08-29 20:54:43

อ่านต่อ...

เข้าร่วมบรรยายความรู้เรื่อง "ความมหัศจรรย์ของข้าวไทย" เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เรื่องบทบาทและความสำคัญของข้าวไทย

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ หาญธนพงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมบรรยายความรู้เรื่อง "ความมหัศจรรย์ของข้าวไทย" เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เรื่องบทบาทและความสำคัญของข้าวไทยให้กับมังคุเทศก์เชียงใหม่ได้รับทราบ โดยมีจำนวนมัคคุเทศก์ผู้เข้ารับฟังการบรรยายจำนวน 30 ท่าน ณ ห้องมะขามแขก โรงแรมเชียงใหม่เกท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-08-28 09:49:42

อ่านต่อ...

ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการโครงการ ระยะที่4 (พ.ศ. 2567 - 2570) และประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา คำวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วม ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการโครงการ ระยะที่4 (พ.ศ. 2567 - 2570) และประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-08-25 21:15:14

อ่านต่อ...

ดำเนินการเข้าตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-audit) ระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่มตามมาตรฐาน ISO/EC 1 7065:20

วันที่ 20 - 25 สิงหาคม 2566 นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายณัฐชัย ชัยลังกา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการเข้าตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-audit) ระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่มตามมาตรฐาน ISO/EC 1 7065:20 โดยมี นายรพิทิวัตถ์ เจริญนิตินนท์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน จากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมตรวจเพื่อเตรียมความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรที่ขอการรับรองระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม จำนวน 9 กลุ่ม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 1.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว GAP ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก อ.แม่วาง 2.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว GAP สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง 3.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว GAP ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แม่วาง 4.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว GAP ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง 5.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว GAP สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง 6.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว GAP ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ อ.สะเมิง 7.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว GAP ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว 8.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว GAP ศูนย์พัฒาโครงการหลวงแกน้อย อ.เชียงดาว 9.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว GAP สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด อ.แม่แตง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-08-23 12:08:24

อ่านต่อ...