ข่าวสารและกิจกรรม


วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์ วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นายชาญยศ คำยวง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-05-17 15:43:32

อ่านต่อ...

***ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่*** เรื่อง เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์หลัก ฤดูนาปี 2564 ที่เหลือจากการจัดสรร

เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์หลัก ฤดูนาปี 2564 ที่เหลือจากการจัดสรร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-05-06 13:37:19

อ่านต่อ...

นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ร่วมสักการะบูชาศาลเจ้าพ่อ ศาลเจ้าแม่ ศาลพระแม่โพสพ และศาลเจ้าที่

ร่วมสักการะบูชาศาลเจ้าพ่อ ศาลเจ้าแม่ ศาลพระแม่โพสพ และศาลเจ้าที่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-04-22 10:06:19

อ่านต่อ...

ร่วมเผ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้า โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้า โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-03-30 16:06:00

อ่านต่อ...

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกจากแปลงทดลอง และเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2563

ขายทอดตลาดข้าวเปลือกจากแปลงทดลอง และเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2563

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-02-28 09:58:21

อ่านต่อ...

ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-02-28 09:55:52

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกจากแปลงทดลอง และเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2563

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกจากแปลงทดลอง และเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2563

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-02-08 15:42:20

อ่านต่อ...

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯ ณ บริเวณกลุ่มงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯ ณ บริเวณกลุ่มงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-01-31 12:27:08

อ่านต่อ...

ประชุมข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2565

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-01-28 08:56:31

อ่านต่อ...

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางติดตามและขับเคลื่อนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะ ได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่สมาชิกโครงการตามพระราชดำริในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-01-24 11:50:17

อ่านต่อ...

การประชุมภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชน ระดับจังหวัด ปี 2565

นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชน ระดับจังหวัด ปี 2565 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-01-19 15:21:37

อ่านต่อ...

ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565

ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2021-12-29 08:45:08

อ่านต่อ...