ข่าวสารและกิจกรรม


ประชุมข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ประชุมข้าราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-12-02 20:06:19

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม นาปันสุข เกี่ยวข้าวเพื่อแผ่นดิน สืบสานศาสตร์ สร้างสัมพันธ์

ศวข.ชม. เข้าร่วมกิจกรรมนาปันสุข เกี่ยวข้าวเพื่อแผ่นดินฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-12-02 19:58:30

อ่านต่อ...

รองอธิบดี นนทิชา วรรณสว่าง เยี่ยมเยือนกลุ่มเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนดอยหล่อ

รอง อธก.นนทิชา เข้าเยี่ยม ศขช.ดอยหล่อ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-12-01 21:16:36

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าว ในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10

ผอ.ศวข.ชม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-12-01 18:31:49

อ่านต่อ...

ผอ.ศวข.ชม เข้าร่วมงานสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

ศวข.ชม เข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย ศขช. ของกรมการข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-11-25 12:53:05

อ่านต่อ...

ผอ.ศวข.ชม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพัฒนาศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

ศวข.ชม. ร่วมพัฒานศูนย์ฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-11-18 15:34:37

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์สำหรับเกษตรกรผู้ที่สนใจสั่งจองเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

สั่งจองเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-11-17 13:51:48

อ่านต่อ...

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

เข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-11-14 14:30:22

อ่านต่อ...

คณะกรรมมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เดินทางศึกษาดูงานการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ

คณะกรรมมาธิการการเกษตรฯ ศึกษาดูงาน ศวข.ชม

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-11-11 23:38:52

อ่านต่อ...

ประชุมหารือการจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10

นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวข้าวเชียงใหม่ประชุมหารือการจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-11-10 13:37:44

อ่านต่อ...

ผอ.ศวข.ชม. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-11-09 15:31:11

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมโครงการทบทวนบทบาทภาระหน้าที่ โครงสร้างส่วนงานฯ

ศวข.ชม ร่วมทบทวนบทบาทภาระหน้าที่ของหน่วยงาน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-11-03 13:49:51

อ่านต่อ...