การติดต่อ


  •   2021-03-19 10:15:05    27  

ที่อยู่

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เลขที่ 156 หมู่ 3 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์

053-311334

แฟกซ์

053-311335

อีเมล์

cmi_rrc@rice.mail.go.th