แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 108
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 120
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 462
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 693
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อทำงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 339
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 391
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อทำงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 324
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 356
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 326
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 1532