แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรฯ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 1
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ ๑ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 5
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์ทางการเกษตร เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 12
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 29
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 61
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 88
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 88
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 110
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดฯและวัสดุเสื่อมสภาพ ปี 2560 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 204
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ชุดกำเนิดความร้อน (Heater) และหัวเผา (ฺBurner) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 219