แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรฯ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 22
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 1 เครื่อง เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 35
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 26
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรฯ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 22
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ ๑ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 27
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์ทางการเกษตร เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 32
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 49
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 86
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 107
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 107