Display # 
Title Author Hits
ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนจากแปลงทดลอง และเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพ ปี 60 Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 3
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดฯและวัสดุเสื่อมสภาพ ปี 2560 Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 12
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 30
ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนจากแปลงทดลองและเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพ Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 49
ผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 120
ประกวดราคาเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 134
ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนจากแปลงทดลอง Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 112
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 121
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 87
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 302