สถานที่ตั้งและติดต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
ตั้งอยู่ที่ 156 หมู่ 3 ตำบลมะขามหลวง และหมู่ที่ 5 บ้านไร่ ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ บนเส้นรุ้งที่ 18'16'' เหนือ เส้นแวงที่ 98'50'' ตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 300 เมตร ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 24 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ 774 กิโลเมตร ตามทางหลวง หมายเลข108 เชียงใหม่-ฮอด

เบอร์โทรศัพท์ 053-311334 Fax. 053-311335
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.