แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่องราคากลางในการจัดซื้อรถเกษตรขับเคลื่อน 4 ล้อพร้อมกระบะดั้ม เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 102
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการเกษตร เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 120
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ทางการเกษตร เครื่องกระเทาะข้าวเปลือก แบบ 3 ลูกยาง เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 142
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้อบลมร้อน ขนาด 56 ลิตร เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 153
ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 242
ราคากลางเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 349
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 510