แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
คณะกรรมการตัดสินการประกวดพืชผลการเกษตร เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 182
จัดเวทีชุมชนโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 167
รองอธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์บ้านห้วยส้าน เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 219
ประชุมโครงการความร่วมมือด้านข้าวไทยและสปป.ลาว เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 186
คณะอาจารย์ นักวิจัยฯ Dakota State University(NDSU)ศึกษาดูงาน เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 175
ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 185
คณะนักวิจัยและและนักวิชาการจากChinese Academy of Science ฯศึกษาดูงานฯ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 174
คลีนิกเกษตรสันป่าตอง เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 211
งานกีฬาสีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคี เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 550
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 342