แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ลงพื้นที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค(ภาคเหนือตอนบน) เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 63
ติดตามงานในโครงการพระราชดำริฯและโครงการหลวง เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 65
ประชุมข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 70
เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยปลามหากุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 66
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า "12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 66
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 114
ติดตามงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านขุนวิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 115
บรรยายเรื่องพันธุ์ข้าว การใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าว และการจัดการระบบการปลูกข้าวในภาคเหนือตอนบน เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 116
จัดเวทีประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 105
จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 จำนวน 2 กลุ่ม เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 114