แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 24
ติดตามงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านขุนวิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 25
บรรยายเรื่องพันธุ์ข้าว การใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าว และการจัดการระบบการปลูกข้าวในภาคเหนือตอนบน เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 37
จัดเวทีประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 34
จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 จำนวน 2 กลุ่ม เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 33
ประชุมรับฟังรายงานความก้าวหน้า โครงการ "การพัฒนาการผลิตพืชเมืองหนาวเป็นพืชหลังนาเพื่อการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาข้าวสาลี" เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 33
ประชุมข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 33
เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานเปิดตลาดสินค้าเกษตร โครงการ พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปี 2563 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 38
จัดประชุมคณะกรรมการธนาคาร โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี2563 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 40
ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 30

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama nakliyat