แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนจากแปลงทดลอง เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 16
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชกุศล เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 32
ต้อนรับผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 44
จัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 41
เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 43
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ระดับจังหวัด เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 47
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำแม่กุ้ง เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 40
ประชุมข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 42
เข้าร่วมพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลง ซื้อ-ขาย ผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 35
นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 45