รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ปีงบประมาณ 2562
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน

ปีงบประมาณ 2561
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม
งบทดลองประจำเดือนเมษายน
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์

งบทดลองประจำเดือนมกราคม
บทดลองประจำเดือนธันวาคม
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม

ปีงบประมาณ 2560
งบทดลองประจำเดือนกันยายน
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม
งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม
งบทดลองประจำเดือนเมษายน
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์
งบทดลองประจำเดือนมกราคม
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม