รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ปีงบประมาณ 2564

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม
งบทดลองประจำเดือนมกราคม
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม
งบทดลองประจำเดือนเมษายน
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม
งบทดลองประจำเดือนกันยายน

ปีงบประมาณ 2562

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม
งบทดลองประจำเดือนมกราคม
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม
งบทดลองประจำเดือนเมษายน
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม
งบทดลองประจำเดือนกันยายน

 

 

ปีงบประมาณ 2563

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม
งบทดลองประจำเดือนมกราคม
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม
งบทดลองประจำเดือนเมษายน
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม
งบทดลองประจำเดือนกันยายน

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563 

รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม
งบทดลองประจำเดือนมกราคม
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม
งบทดลองประจำเดือนเมษายน
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม
งบทดลองประจำเดือนกันยายน

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม
งบทดลองประจำเดือนเมษายน
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์

งบทดลองประจำเดือนมกราคม
บทดลองประจำเดือนธันวาคม
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม

ปีงบประมาณ 2560
งบทดลองประจำเดือนกันยายน
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม
งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม
งบทดลองประจำเดือนเมษายน
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์
งบทดลองประจำเดือนมกราคม
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม