เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชกุศล

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นางสาวเปรมฤดี ปินทยา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายนางพิชชาทร เรืองเดช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายปรียะศักดิ์ สะสม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นำเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยมีว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานเปิดงาน ณ สวนสาธารณะพุทธรักษา ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่