จัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาวเปรมฤดี ปินทยา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดภายในศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ บำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่