เข้าร่วมพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลง ซื้อ-ขาย ผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นางสาวเปรมฤดี ปินทยา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลง ซื้อ-ขาย ผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรเกิดความเชื่อมั่นในการเพาะปลูกข้าวที่มีคุณภาพดี เป็นการยกระดับราคาข้าวเปลือกให้สูงกว่าราคาตลาดทั่วไป ตามชั้น/คุณภาพของข้าวเปลือกแต่ละชนิด และเป็นไปตามแนวทางตลาดนำการผลิต ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่