นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

วันที่ 30 กันยายน 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ สักการะแม่โพสพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเกษียณอายุราชการ