ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการระบบ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 21 - 22 กันยายน 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นายปรียะศักดิ์ สะสม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการต่างๆ ในปี 2563 พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานโครงการ ปี 2564 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานกล่างเปิดและมอบนโยบาย