จัดเวทีชุมชนและตรวจแปลงสาธิตเรียนรู้สาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

 วันที่ 19 กันยายน 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นายปรียะศักดิ์ สะสม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดเวทีชุมชนและตรวจแปลงสาธิตเรียนรู้สาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ณ ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่