จัดนิทรรศการในงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่

วันที่ 16-18 กันยายน 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นายปรียะศักดิ์ สะสม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าจัดนิทรรศการในงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนฯ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวในกลุ่มนาแปลงใหญ่อำเภอหางดง อาทิ ปั้นขลิบไส้ข้าวเหนียวดำ ทองม้วนน้ำข้าวกล้องงอก และข้าวแต๋นน้ำแตงโม มาจัดแสดงพร้อมสาธิตการทำปั้นขลิบให้แก่ผู้สนใจในงานด้วย