จัดนิทรรศการในงานผู้ว่าฯพบประชาชน อำเภอแม่อาย

 วันที่ 16 กันยายน 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นายไพโรจน์ โชตินิสากรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าจัดนิทรรศการในงานผู้ว่าฯพบประชาชน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวและให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรที่มีปัญหาด้านข้าวแก่ผู้ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย