จัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4

 วันที่ 11 กันยายน 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นายไพโรจน์ โชตินิสากรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ให้บริการคลีนิกเกษตรด้านข้าว(คลินิกข้าว) เพื่อให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรที่มีปัญหาด้านข้าวแก่ผู้ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย