ออกหน่วยบริการประชาชนในงาน ผู้ว่าฯพบประชาชน

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นายปรียะศักดิ์ สะสม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการประชาชนในงาน ผู้ว่าฯพบประชาชน โดยจัดนิทรรศการและให้คำปรึกษาด้านข้าวแก่ผู้ร่วมงาน และนำไอศกรีมแปรรูปจากข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 มาแจกให้กับประชาชนในงานด้วย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่