ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ได้ขึ้นเสวนา เรื่อง "เหลียวหลัง มองหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาข้าวไทยในยุคการเปลี่ยนแปลง"

วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ได้ขึ้นเสวนา เรื่อง "เหลียวหลัง มองหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาข้าวไทยในยุคการเปลี่ยนแปลง" ที่จัดขึ้นในงานสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน กองวิจัยและพัฒนาข้าว ประจำปี 2563
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม