ติดตามงานในโครงการพระราชดำริฯและโครงการหลวง

วันที่ 2-4 กันยายน 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะฯเดินทางติดตามงานในโครงการพระราชดำริฯและโครงการหลวง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน