ติดตามงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านขุนวิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายชาญยศ คำยวง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่โครงการ ไปติดตามงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านขุนวิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านหนองมณฑา และ บ้านปางมะโอ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่