จัดเวทีประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดเวทีประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่