เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานเปิดตลาดสินค้าเกษตร โครงการ พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปี 2563

 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานเปิดตลาดสินค้าเกษตร โครงการ พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปี 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตองเป็นประธานในพิธี