จัดประชุมคณะกรรมการธนาคาร โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดประชุมคณะกรรมการธนาคาร โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี2563 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่