ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ได้ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดสันคะยอม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่