จัดกิจกรรมพัฒนาภายในศูนย์ฯ

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาภายในศูนย์ฯ โดยเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาด ตัดหญ้า และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่