จัดอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

 วันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 และวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จัดอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ทั้ง 6 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหารแก้ว 2.ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลออนใต้ 3. ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบวกค้าง 4.ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสันป่าเปา 5.ศูนย์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่อำเภอหางดง 6.ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลยุหว่า

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama nakliyat