เข้าร่วมกิจกรรมที่กรมประมง กรมหม่อนไหมและเกษตรอำเภอสันป่าตอง ส่งมอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาวและต้นหม่อน(มัลเบอร์รี)

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าเข้าร่วมกิจกรรมที่กรมประมง กรมหม่อนไหมและเกษตรอำเภอสันป่าตอง ส่งมอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาวและต้นหม่อน(มัลเบอร์รี) ให้แก่เกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama nakliyat