ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

 วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน ติดตามให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกลุ่ม รับทราบผลความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama nakliyat