ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 ครั้งที่ 3

วันที่ 24 เมษายน 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 ครั้งที่ 3 ให้แก่เกษตรกรอำเภอหางดง ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

 

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama nakliyat