ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 ครั้งที่ 3

วันที่ 23 เมษายน 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 ครั้งที่ 3 ให้แก่เกษตรกรอำเภอแม่ริม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอแม่ริมร่วมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวในครั้งนี้ด้วย

 

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama nakliyat