กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเวียงฝาง

 วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกในกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama nakliyat