โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 2/2563

 จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 12มีนาคม 2563 เวลา 10.00น. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตร ณ องค์การบริหาส่วนตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 15 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกข้าว คลินิกยางพารา คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกอารักขาพืช คลินิกสุขภาพ และคลินิกอื่นๆ

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama nakliyat