จัดเวทีชุมชนโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเวทีชุมชนโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสำหรับเพาะปลูกอย่างเพียงพอและทั่วถึง ณ ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama nakliyat