รองอธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์บ้านห้วยส้าน

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ติดตามงานการพัฒนาพันธุ์ข้าวอีโต โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ได้ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าว การคัดเลือกพันธุ์ข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง รวมถึงการปฎิบัติดูแลแปลงข้าวและการเพิ่มผลผลิตฯอย่างถูกวิธี ในโครงการร้อยใจรักษ์บ้านห้วยส้าน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama nakliyat