ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  นายทองมา  มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวีระศักดิ์  เดชเจริญดี เจ้าพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน ๖ ศูนย์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดของศูนย์ข้าวชุมชน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama nakliyat