ติดตามงานและประสานงานโครงการศพก.

ติดตามงานและประสานงานโครงการศพก.

วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 นายจำนงค์ นันธิมา นักวิชาการเกษตร, นางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย และนายวิศวชิต หันผักแว่น ผู้ช่วยปฏิบัติการนาแปลงใหญ่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ติดตามงานและประสานงานโครงการศพก. แม่แจ่ม ศพก.เชียงดาว และศพก.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่